LESREGLEMENT Tennisschool D.Helleman
             Zomertraining 2019

 1. De tennistrainingen worden gegeven op tennispark ‘’ De Schenge’’ Veerseweg 4, 4341 RB Arnemuiden.
 2. De lessen worden verzorgt door Tennisschool D.Helleman.
 3. Het lesgeld is gebaseerd op een groep van 4 personen, 60 minuten training. Is het aantal in een groep kleiner of groter dan wordt de trainingstijd respectievelijk korter of langer. Het lesgeld wordt daaraan evenredig aangepast.
 4. Na ontvangen van de factuur, binnen 14 dagen voldoen.
 5. Bij afzegging van de trainingen ten gevolge van blessures of ziekte zal geen restitutie van de betaalde lesgelden plaatsvinden.
 6. Opgeven voor de zomertraining 2019 houdt in dat u het lesgeld verschuldigd bent, ook al besluit u, op enig moment, toch geen gebruik (meer) te maken van de tennislessen.
 7. Inhaalregelment, als door weersomstandigheden een training komt te vervallen geldt de volgende regeling, in een serie van 10 trainingen worden er minimaal 9 trainingen gegeven.
 8. Indien er wijzigingen plaats vinden dan overlegt de trainer dit tijdig met de deelnemende lessers.
 9. Bij verhindering van de trainer zal hij u hiervan vooraf of tijdig op de hoogte brengen via WhatsApp en zal deze training te allen tijde worden ingehaald.
 10. Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden heeft u geen recht om deze les ingehaald te krijgen.
 11. U wordt vriendelijk verzocht om bij verhindering dit tijdig door te geven aan de trainer, zodat er eventueel een vervanger geregeld kan worden.
 12. U (of uw zoon/dochter neemt deel op eigen risico aan tennistrainingen. De trainer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voorvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten, evenals blessure.
 13. Daar waar het reglement niet in voorziet, zal de tennisschool naar alle redelijkheid een besluit genomen worden.

 

Ik wens jullie een plezierige en leerzame zomertraining toe.

D.Helleman.