GEBRUIKSADVIES AA-TENNISROOD BANEN LTC DE SCHENGE

 

VORST   Kale vorst (=vorst zonder sneeuwbedekking) of droge vorst

 

Voor de tennisbanen is dit geen enkel probleem. Problemen met de bespeelbaarheid van kunstgrasvelden ontstaan op het moment dat er sprake is van een hoge luchtvochtigheid of als er neerslag valt. Een bevroren tennisbaan kan iets harder aanvoelen maar bij voldoende vlakheid is bespeling geen probleem.

RIJP      Rijp is de witte aanslag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van de waterdamp in de lucht. Rijp is van tijdelijke aard en verdwijnt als de temperatuur door de zon omhoog gaat. Onder bewolkte omstandigheden kan rijp echter wel hardnekkig zijn.

 

Voor de tennisbaan is rijp technisch geen probleem. De vezel zal niet afbreken door de aanwezigheid van een dun ijslaagje. Door de aanwezige rijp, zeker bij hardnekkige of ruwe rijp, zal de belijning echter slecht zichtbaar zijn en zal de toplaag glad worden. Deze gladheid levert extra blessure gevaar voor de spelers op. Lichte rijp kan worden verwijderd met het sleepnet.

IJZEL       Ijzel is eigenlijk niets anders dan regen die bevriest zodra het in aanraking komt met een bevroren oppervlak. Er vormt zich dan een ijslaagje waardoor het oppervlak glad wordt.

 

Bespeling is niet mogelijk omdat het (als gevolg van de gladheid) te gevaarlijk is voor de spelers.

EEN BEETJE SNEEUW

 

Sneeuw is voor de tennisbaan in principe geen probleem. Bespelen van een licht besneeuwd veld vormt voor een kunstgrasveld dus geen risico, maar mogelijk wel voor de sporter omdat het glad kan worden.

MEER DAN EEN BEETJE SNEEUW

 

Bij meer dan een beetje sneeuw mogen de banen niet betreden worden. Bespelen heeft namelijk tot gevolg dat de sneeuw in de mat en het instrooizand wordt getrapt. De temperatuur hoeft maar licht te stijgen en vervolgens weer te dalen of er vormt zich een ijslaagje. Onder dat soort omstandigheden kan er zeker niet worden gespeeld. Verder duurt het vaker langer dat een besneeuwd en bespeeld veld na intree van de dooi weer bespeelbaar is. Sneeuwruimen met sneeuwschuivers is niet toegestaan vanwege risico's voor de mat.

OPDOOI       Opdooi is een term uit de wegenbouw. Opdooi noemt men het verschijnsel wanneer na intreden van de dooi het dooiwater niet weg kan door bevroren en ondoorlatende grond eronder. Opdooi is de grootste vijand van tennisbanen in de winter.

 

Indien bij het dooiproces water op de baan blijft staan, dan duidt dat op een afgesloten ijslaag in de constructie. Met bespeling van de baan zal gewacht moeten worden tot het water is verdwenen. Normaliter zal dit 1 tot hooguit 2 dagen duren. Blijft er geen water op de baan staan en is het speeloppervlak verder droog en schoon van sneeuw, dan kan er in beginsel weer worden gespeeld. Als je bij betreding van de baan merkt dat de mat licht wordt ingedrukt alsof er lucht zit tussen de mat en de fundatie, dan zijn de banen nog niet bespeelbaar. Je hoort dan tijdens het lopen een hol geluid. De stuit van een bal kan ook zekerheid bieden. Een vallende bal op een baan met opdooi zal nauwelijks opstuiten.