Versie zomerseizoen 2023  ( april - september )

 1. De tennislessen worden gegeven op TC Souburg, TV Dauwendaele, LTC de Schenge en TV Veere

 2. De lessen worden verzorgd door Tennisschool Smit.

 3. Dit lesreglement is opgesteld uitgaande van een volwassen persoon. In het geval dat het gaat om les voor junioren is het aan de ouder(s)/voogd(en) om van dit reglement kennis te nemen.

 4. Iedereen die lessen volgt op TC Souburg, TV Dauwendaele, LTC de Schenge of TV Veere dient lid te zijn van de vereniging. 

 5. Minimaal één week voor aanvang van de lessen ontvangt u de indeling. Het is ten alle tijden mogelijk dat de groep of lestijd gewijzigd wordt. De trainer bepaalt de definitieve groep- en tijdsindeling.

 6. Het lesgeld voor groepen is gebaseerd op een groep van 4 personen, 60 minuten les. Is het aantal personen in een groep kleiner of groter dan wordt de lestijd respectievelijk korter of langer. Het is ook mogelijk om het lesgeld daaraan evenredig aan te passen.

 7. Mocht er op een bepaald moment geen cluster van uren te maken zijn dan wordt aan de leerling of groep een ander trainingsmoment aangeboden!

 8. De dagen waarop geen les gegeven wordt, worden door de trainer zelf bepaald en tijdig doorgegeven aan de leerlingen.

 9. Indien er zich wijzigingen voordoen wordt u z.s.m. ingelicht!

 10. Bij verhindering van de trainer zal hij/zij u hiervan vooraf telefonisch, per e-mail of sms op de hoogte brengen. Deze trainingen worden volledig ingehaald. De mogelijkheid bestaat ook dat er een vervangende train(st)er de lessen overneemt.

 11. Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden (bijvoorbeeld blessure, ziekte, vakantie enz.) heeft u géén recht om deze les ingehaald te krijgen.

 12. U wordt vriendelijk verzocht om bij verhindering dit tijdig door te geven aan de trainer, zodat een eventuele vervanger geregeld kan worden.

 13. Er kunnen maximaal 2 lessen komen te vervallen door weersomstandigheden en/of bijzondere omstandigheden. In een serie van 16 lessen worden er dus minimaal 14 lessen gegeven!

 14. U (of uw dochter/zoon) neemt op eigen risico deel aan de tennislessen. De trainer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten, evenals blessures.

 15. De factuur voor de lessen wordt per e-mail verzonden. Het lesgeld dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

 16. Daar waar dit lesreglement niet in voorziet, zal naar alle redelijkheid de trainer een besluit nemen.

 17. Door inschrijving via onderstaand inschrijfformulier gaat u akkoord met dit lesreglement.

 

Wij wensen u een plezierig en leerzaam seizoen toe!

Versie winterseizoen 2022/23  ( oktober - maart )

 1. De tennislessen worden gegeven op Tennisvereniging Dauwendaele, LTC de Schenge, TV Veere en TC Souburg.

 2. De lessen worden verzorgd door Tennisschool Smit.

 3. Dit lesreglement is opgesteld uitgaande van een volwassen persoon. In het geval dat het gaat om les voor junioren is het aan de ouder(s)/voogd(en) om van dit reglement kennis te nemen.

 4. Iedereen die lessen volgt op Tennisvereniging Dauwendaele (TVD), LTC de Schenge, TV Veere of TC Souburg dient lid te zijn van de vereniging. 

 5. Minimaal één week voor aanvang van de lessen ontvangt u de indeling. Het is ten alle tijden mogelijk dat de groep of lestijd gewijzigd wordt. De trainer bepaalt de definitieve groep- en tijdsindeling.

 6. Het lesgeld voor groepen is gebaseerd op een groep van 4 personen, 60 minuten les. Is het aantal personen in een groep kleiner of groter dan wordt de lestijd respectievelijk korter of langer. Het is ook mogelijk om het lesgeld daaraan evenredig aan te passen.

 7. Mocht er op een bepaald moment geen cluster van uren te maken zijn dan wordt aan de leerling of groep een ander trainingsmoment aangeboden!

 8. De dagen waarop geen les gegeven wordt, worden door de trainer zelf bepaald en tijdig doorgegeven aan de leerlingen.

 9. Indien er zich wijzigingen voordoen wordt u z.s.m. ingelicht!

 10. Bij verhindering van de trainer zal hij/zij u hiervan vooraf telefonisch, per e-mail of sms op de hoogte brengen. Deze trainingen worden volledig ingehaald. De mogelijkheid bestaat ook dat er een vervangende train(st)er de lessen overneemt.

 11. Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden (bijvoorbeeld blessure, ziekte, vakantie enz.) heeft u géén recht om deze les ingehaald te krijgen.

 12. U wordt vriendelijk verzocht om bij verhindering dit tijdig door te geven aan de trainer, zodat een eventuele vervanger geregeld kan worden.

 13. Er kunnen maximaal 2 lessen komen te vervallen door weersomstandigheden en/of bijzondere omstandigheden. In een serie van 16 lessen worden er dus minimaal 14 lessen gegeven!

 14. U (of uw dochter/zoon) neemt op eigen risico deel aan de tennislessen. De trainer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten, evenals blessures.

 15. De factuur voor de lessen wordt per e-mail verzonden. Het lesgeld dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

 16. Daar waar dit lesreglement niet in voorziet, zal naar alle redelijkheid de trainer een besluit nemen.

 17. Door inschrijving via onderstaand inschrijfformulier gaat u akkoord met dit lesreglement.

 

Wij wensen u een plezierig en leerzaam seizoen toe!